Ano ang epekto ng globalisasyon sa sektor ng Agrikultura?

Answers 1

EPEKTO NG GLOBALISASYON SA SEKTOR NG AGRIKULTURA

Ang globalisasyon ay nagbigay ng malaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya , malayang kalakalan at pangkalakalang liberalisasyon. Isa sa mga naapektuhan nito ay ang ating mga magsasaka na kung saan naiwan sila sa ibaba dahil sa pagpasok ng mga imported na kalakal mula sa mga karatig bansa. Karamihan sa mga lupang sakahan ay nabili nan g mga mayamang negosyante para gawaing subdibisyon at mga imprastraktura. Karaniwan kasi sa mga lupang sakahan ay hindi pag-aarai ng mga magsasaka at nakikiupa laang sila sa mga may- ari nito.

Para sa karagdagang impormasyon

https://brainly.ph/question/2753305

https://brainly.ph/question/2165916

#BetterWithBrainly

Do you know the answer? Add it here!

Can't find the answer?

Log in with Google

or

Forgot your password?

I don't have an account, and I want to Register

Choose a language and a region
How much to ban the user?
1 hour 1 day 100 years