Ano ang kahulugan ng pamilihang pinansyal

Answers 1

Ang kahulugan ng pamilihang pinansyal

Kahulugan ng financial market

brainly.ph/question/2094178

  • Ito ay ang mga institusyong pinagkukunan ng salapi ng mga negosyante sa pagtayo ng kanilang negosyo o pandagdag sa puhunan nito.
  • Sa pamilihan ding ito ay nagpapalitan ng mga financial securities tulad ng stocks, bonds at iba pa.

Katangian ng financial market
  • Money market

ay ang mga nagbibigay ng puhunan sa loob lamang ng isang taon

Halimbawa:

Certificate of deposit

Banker's acceptance

treasury bill

commercial paper

Municipal notes

euro dollar

federal funds

  • Capital Market

Ito ay ang pamilihang pinansiyal na may mahabang maturity date. Ito ay tinatawag din na long term securities na mayroong maturity period na sobra sa isang taon.

Ito ay binubuo ng:

  • Bond market
  • Stock market
  • Mortgage market
  • Consumer credit market

Ito ay ang mga nagpapautang ng sasakyan,appliances, edukasyon at travel.

Do you know the answer? Add it here!

Can't find the answer?

Log in with Google

or

Forgot your password?

I don't have an account, and I want to Register

Choose a language and a region
How much to ban the user?
1 hour 1 day 100 years