matang nakasisilaw ng loro hindi makailang maynagaganap sa lahat ng dako.ano ang kahulugan ng matang nakasisilaw

Answers 1

May dalawang kahulugan ang mga salitang ito batay sa paggamit at sitwasyon.Sa mga sumusunod na halimbawa ko bibigyan ng kahulugan ang "matang nakakasilaw".1. Ang kanyang mga matang nakakasilaw sa dilim ang nagbigay sakin ng takot nang gabing yon.- Nangangahulugan sa pangungusap na ito na di kaaya-aya ang pagtitig sa kanya na nagbigay na takot sa nangusap ng pangungusap.2. Ako'y naaakit sa mga mata nyang nakakasilaw.- Nangangahulugan na hinalintulad ang mata nya sa isang dyamante na kumikinang sa ganda. Ito ay katangian ng taong maganda ang mata at kaakit akit.

Do you know the answer? Add it here!

Can't find the answer?

Log in with Google

or

Forgot your password?

I don't have an account, and I want to Register

Choose a language and a region
How much to ban the user?
1 hour 1 day 100 years