Ano ang pagkakaiba ng Simili sa Metapora?

Answers 1

Ang Pagkakaiba ng Simili at Metapora

Kapag sinabing simili ang isa, ity ay kung gumagamit ng mga salitang paghahambing o nagtutulad. Gumagamit ito ng mga salitang gaya ng at tulad ng. Sa kabilang banda naman, ang metapora ay hindi gumagamit ng ganitong mga salita na gaya ng sa simili. Gayundin, ang metapora ay maituturing na tiyak o kaya makikita dito ang tuwirang paghahambing. Samantala, walang katiyakan ang paghahambing ng dalawang bagay na magkaiba kapag simili (brainly.ph/question/222575).

Halimbawa ng Simili:
  • Ang gulong ng sasakyan ay parang kasalakuyang buhay nating mga tao.
  • Sina maria at martha ay gaya ng mga bulaklak sa parang.
  • Ang puso ng mga batang iyon na nasa parke kanina ay parang isang mamon.
  • Ang kabaitan ng mga nagboluntaryo roon ay maitutulad sa mga anghel.
  • Sina Markus at Mark ay parang mga aso at pusa kapag nag-aaway at nagsasagutan.

Halimbawa ng Metapora
  • Ang buhay ng aking boss ay langit ang kalagayan.
  • Ang tatay ay pader sa aming pagkakapatid.
  • Ang payo na binigay sa akin ang nagliwanag sa landas ko.
  • Isang magandang rosas ang taong iyon.
  • Si Mary ay hulog ng langit sa problema kong kinakaharap sa ngayon.

Kung ikaw ay mayroon pang pagnanais na makapagbasa ng higit pa may kinalaman mismo sa ating paksa, maaari kang bumisita dito:

Ang kahulugan ng salitang tayutay: brainly.ph/question/102049

Mga halimbawang pangungusap na may simili at metapora:

brainly.ph/question/163604

brainly.ph/question/648131

brainly.ph/question/293697

#BrainlyEveryday

Do you know the answer? Add it here!

Can't find the answer?

Log in with Google

or

Forgot your password?

I don't have an account, and I want to Register

Choose a language and a region
How much to ban the user?
1 hour 1 day 100 years