ang blank na relasyon ay nakapagbibigay ng blank sa buhay at nagdudulot ng blank ng kalooban ng isang tao samantalang ang hindi maayos na relasyon ay nakapagdudulot ng blank at blank​

Answers 1

1 maayos 2 kasiyahan 3 katahimikan o kuhinahuna 4 kalungkutan 5 tensyon o alalahanin

Explanation:

Do you know the answer? Add it here!

Can't find the answer?

Log in with Google

or

Forgot your password?

I don't have an account, and I want to Register

Choose a language and a region
How much to ban the user?
1 hour 1 day 100 years