ano ang kahalagahan ng demokrasya sa kasalukuyan?

Answers 1

Kahalagahan ng Demokrasya

                     Ipinagmamnalaki ng mga Pilipino nab ago pa man dumating ang mga kastila mayroon na silang sariling pamahalaan ngunit hindi naman pinabulaanan ang kanilang kawalan ng isang pambansang estado. Sa kasalukuyan ang Pilipinas ay isang estado na kinikilala ng buong daigdig.  

                       Walang estado kung walang pamahalaan. Ang pamahalaan ay tumutukoy sa anyo ng administrasyon o sistema ng pangangasiwa sa isang pamayanan. Ito ang ahensya na nagpapahayag ng hangarain ng estado at nagpapatupad sa mga layunin at patakaran nito.

                       Iba-iba ang uri ng pamamahala mayroon ang isang pamayanan.  Ang Pililipinas ay isang demokratikong bansa.Kapag ang soberanya o kapangyarihan ng pamahalaan ay nasa kamay ng taumbayan, tinatawag itong demokrasya. Sa salitang demokrasya na hango sa dalawang katagang Greyego- demos at kratos na ibigsabihin ay pamahalaan ng mga tao.

                        Sa kasalukuyan, napakahalaga ng  pagkakaroon ng demokrasya sapagkat:

  • Binibigyan ng proteksyon ang mga mamamayan sa loob at labas ng bansa
  • Pinanatili nito ang kaayusan at kapayapaan ng bawat mamamayan.
  • Ang pamamahala sa nasa desisyon ng taong bayan
  • Pagkakaroon ng pagkapantay-pantay ng pagtingin ng pamahalaan
  • Napapangalagaan ang kapakanan ng nakararami
  • Napakikinggan ang boses ng mga mamamayan
  • Nailuluklok ang mga liderato na pinili ng sambayanan.
  • Tinutugunan ang mga salik na pangangailangan ng bawat mamamayan tulad ng mga pangunahing pangangailangan.

Para sa karagdagang impormasyon tingnan ang link:

https://brainly.ph/question/2393277

https://brainly.ph/question/509318

#LetsStudy

Do you know the answer? Add it here!

Can't find the answer?

Log in with Google

or

Forgot your password?

I don't have an account, and I want to Register

Choose a language and a region
How much to ban the user?
1 hour 1 day 100 years