Ano ang kahulugan ng pananagutan

Answers 1

Answer:

Kahulugan ng Pananagutan

Ang pananagutan ay nangangahulugang responsibilidad na kailangang gawin o isagawa ng isang tao, nakapaloob sa pananagutan ang tungkulin na dapat magampanan ng naayon sa kilos. Kapag ang pananagutan ay hindi naisagawa at naisakatuparan, maaring ang bunga o resulta nito ay kaparusuhan.  

Mga Halimbawa ng Pananagutan Natin Bilang Isang Tao
  1. Pag-aaral ng mabuti.  
  2. Maging isang mabuting tao sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa.  
  3. Sumunod sa mga batas at patakaran ng lipunan.  
  4. Sundin ang sampung utos ng Diyos.
  5. Irespeto, igalang at magmalasakit sa kapwa.
  6. Mahalin ang sarili, pamilya at kapwa.
  7. Maging isang responsableng tao.

Bilang isang tao, may mga pananagutan ka sa iyong sarili na dapat mong gampanan. Kapag ang mga pananagutan ay maayos mong isinasagawa, ito ay nagiging bahagi ng pang-araw-araw mong gawain upang mapaunlad ang iyong sariling kakayahan at talento  bilang tao.

Para sa karagdagan pang kaalaman, magtungo sa link na:  

Iba pang kahulugan at Halimbawa ng Pananagutan: brainly.ph/question/233327

 

#LetsStudy  

Do you know the answer? Add it here!

Can't find the answer?

Log in with Google

or

Forgot your password?

I don't have an account, and I want to Register

Choose a language and a region
How much to ban the user?
1 hour 1 day 100 years