ano ang dalawang uri ng pag hahambing tagalog pls

Answers 1

Ang dalawang halimbawa ng panghambing ay Pahambing na magkatuladIto ay kung saan naghahambing ng magkatulad na bagayPahambing na di magkatuladIto ay kung saan naghahambingDi magkatulad na bagay -K€N

Do you know the answer? Add it here!

Can't find the answer?

Log in with Google

or

Forgot your password?

I don't have an account, and I want to Register

Choose a language and a region
How much to ban the user?
1 hour 1 day 100 years