Ano ang ibig sabihin ng wika?

Answers 2

Ang wika ay syang ginagamit natin sa pang araw-araw, sa pakikipag talastasan,pakikipag komunikasyon at iba pa. Sa pilipinas ang wika natin ay  wikang Filipino dahil tayong mga pilipino ay ito ang ating pagkakakilanlan, masasabi natin na ang ginagamit natin tulad ng Ilocano, Yogad, Ibanag at iba pa ay diyalekto lamang ng isang lugar.
KAHULUGAN NG WIKAAng wikaay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng mga simbolo,tunog, at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan.Ginagamit ang pamamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sapamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. Isa rin itong likas na makataongpamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at mga hangarin sapamamagitan ng isang kaparaanang lumilikha ng tunog; at kabuuan din ito ng mgasagisag sa paraang binibigkas. Sa pamamagitan nito, nagkakaugnayan,nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga taoang wika ay isang lengguwahe === sa pilipinas ===Ang kahulugan ng wika ay lengguwahe.ang wika ay may sistema, binubuo ng arbitrayong simbolo ng mga tunog, atginagamit para sa komunikasyon ng mga tao .

Do you know the answer? Add it here!

Can't find the answer?

Log in with Google

or

Forgot your password?

I don't have an account, and I want to Register

Choose a language and a region
How much to ban the user?
1 hour 1 day 100 years