ano ang kahulugan ng mitolohiya

Answers 1

Ang mitolohiya ay mga kwento tungkol sa mga diyos at diyosa, mga imortal,mga hero o demigod, at pangkaraniwang tao. Ito ay naglalaman ng aral sa pang-araw-araw na pamumuhay gamit ang mga karanasan ng mga karakter. Ang mitolohiya ay nariyan upang ipaliwanag kung bakit nangyari ang isang bagay.

Do you know the answer? Add it here!

Can't find the answer?

Log in with Google

or

Forgot your password?

I don't have an account, and I want to Register

Choose a language and a region
How much to ban the user?
1 hour 1 day 100 years