Noli me tangere kabanata 28

Answers 1

Kabanata 28: SulatanTauhan:
 • Padre Sibyla
 • Kapitan Tiago
 • Maria Clara
 • Crisostomo Ibarra
 • Padre Damaso
 • Kapitan Martin Aristorenas
 • Luis Chiquito

Buod o Mahahalagang Pangyayari:
 • Nagdiwang ng pista sa San Diego at ito ay naging laman ng pahayagan.
 • Nagpalabas ng dalawang dula ang mga kilalang artista.
 • Nagkaraon ng pagdadaos ng prusisyon para sa mga santo’t santa.
 • Dumating ang Alkalde ng lalawigan.
 • Isang liham naman ni Kapitan Aristorenas kay Luis Chiquito ang nag-anyaya na ito’y dumalo sa pista.
 • Ginawan ng liham ni Maria Clara si Ibarra dahil sa ilang araw itong hindi nagpapakita sa dalaga

Iba pang Kabanata ng Noli Me Tangere:

Kabanata 1: brainly.ph/question/2698496

Kabanata 7: brainly.ph/question/2694062  

Kabanata 13: brainly.ph/question/2696460  

Kabanata 15: brainly.ph/question/2704876

Kabanata 16: brainly.ph/question/2693158

Kabanata 20: brainly.ph/question/2691759

Kabanata 21: brainly.ph/question/2676311  

Kabanata 23: brainly.ph/question/2542635

Kabanata 24: brainly.ph/question/2704680  

Kabanata 25: brainly.ph/question/2702390

Kabanata 26: brainly.ph/question/2693897

K abanata 27: brainly.ph/question/2722928

Kabanata 30: brainly.ph/question/2681985

Kabanata 31: brainly.ph/question/2697079

Kabanata 34: brainly.ph/question/2692957

Kabanata 37: brainly.ph/question/2694743

Kabanata 38: brainly.ph/question/2691246

Kabanata 39: brainly.ph/question/2699462

Kabanata 42: brainly.ph/question/2704372

Kabanata 43: brainly.ph/question/2677788

Kabanata 44: brainly.ph/question/2724717

Kabanata 45: brainly.ph/question/2695640

Kabanata 46: brainly.ph/question/2693326

Kabanata 47: brainly.ph/question/2684711

Kabanata 48: brainly.ph/question/2698630

Kabanata 49: brainly.ph/question/2710287

Kabanata 50: brainly.ph/question/298604

Kabanata 51: brainly.ph/question/2690018

Kabanata 52: brainly.ph/question/2703419

Kabanata 53: brainly.ph/question/2715769

Kabanata 54: brainly.ph/question/2710007

Kabanata 55: brainly.ph/question/2692705

Kabanata 57: brainly.ph/question/2693692

Kabanata 59: brainly.ph/question/2723394

Kabanata 60: brainly.ph/question/2683423

Kabanata 61: brainly.ph/question/2684758

Kabanata 63: brainly.ph/question/2694351

Kabanata 64: brainly.ph/question/2709173

#AnswerForTrees

# BrainlyLearnAtHome

Do you know the answer? Add it here!

Can't find the answer?

Log in with Google

or

Forgot your password?

I don't have an account, and I want to Register

Choose a language and a region
How much to ban the user?
1 hour 1 day 100 years