ano ang kahulugan ng berso

Answers 1

Answer:

Berso

Berso ay tinatawag ding verse sa Ingles. Ang berso ay isang parte ng tula o awit.

Sa pagsulat ito ang mga salitang binuo sa isang ritmong ayos. Madalas itong makita sa awitin at tula.

Halimbawa:

  • Hindi ko pa naisasaulo ang unang berso ng kantang paborito ng aking ama.

#CarryOnLearning

#BetterAnswerAtBrainly

Do you know the answer? Add it here!

Can't find the answer?

Log in with Google

or

Forgot your password?

I don't have an account, and I want to Register

Choose a language and a region
How much to ban the user?
1 hour 1 day 100 years