Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: Punan ng mga salita ang mga patlang upang mabuo ang pangungusap. Gamitin ang mga salita sa loob ng kahon.Ang pagkakaroon ng malusog na_____,_____at _____sa pamilya at kapwa ay nagiging daan tungosa isang_____na_____.This is box....pag-iisip.emosyon.relasyon.pamumuhay.malusog​

question img

Answers 2

Answer:

Narito ang aking sagot sa pagbuo ng pangungusap gamit ang mga binigay na salitang pagpipilian na nasa kahon: Ang pagkakaroon ng malusog na pamumuhay, relasyon, at pag-iisip sa pamilya at kapwa ay nagiging daan tungo sa isang malusog na emosyon

Explanation:

Ang kalusugan ng emosyon ay tungkol sa kung ano ang naiisip at nadarama natin. Ito ay tungkol sa ating pakiramdam ng kabutihan, ating kakayahang makayanan ang mga kaganapan sa buhay at kung paano natin makikilala ang ating sariling emosyon pati na rin ang iba. Hindi nangangahulugang maging masaya sa lahat ng oras.

Katangian ng Tao na Malusong ang Emosyon
  • May kamalayan sila sa sarili. Ang isang tao na may kamalayan sa sarili ay maaaring makilala ang kanilang mga sarili nang tumpak at maunawaan kung paano ang kanilang pag-uugali ay maabot sa iba.  
  • Mayroon silang katatagan ng emosyonal.  
  • Mayroon silang matibay na kasanayan sa pagharap sa mga suliranin.  
  • Namumuhay silang may layunin.  
  • Pinamamahalaan nila ang kanilang mga antas ng stress.

Alamin pa ang ibang katangian ng taong may malusog na emosyon: https://brainly.ph/question/6627274

Alamin ang kahalagahan ng malusog na emosyonal, kaisipan, at sosyal: https://brainly.ph/question/7761437

Alamin kung bakit kailangan ang malusog na isipan at emosyon: https://brainly.ph/question/8117452

#BrainlyEveryday

#Lets Study

#Ace answer

(❤_❤)Pa brainelest(❤_❤)

answer img

Do you know the answer? Add it here!

Can't find the answer?

Log in with Google

or

Forgot your password?

I don't have an account, and I want to Register

Choose a language and a region
How much to ban the user?
1 hour 1 day 100 years